Waar een goede schrijver twee pagina’s tekst nodig heeft, kan een cineast precies hetzelfde vertellen in één shot van 10 seconden. Het is bijna oneerlijk, maar een goede film beroert emoties veel sneller dan een geschreven tekst. Een goede film vertelt een verhaal… op krachtstroom.

In 2012 heb ik bij Frans Bromet een cursus ‘reportages maken’ gevolgd.  Ik film met spiegelreflexcamera’s en mijn stijl laat zich het best lenen voor warme, menselijke portretten, filmische verslagen en korte documentaires. Montage en eenvoudige graphics kan ik zelf verzorgen.

Ik maakte films voor voor Alliander, ASN Bank, Havenbedrijf Rotterdam, Leger des Heils, Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van OCW, Nova College, NS Stations, Nijhof, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, ziekenhuis Rijnstate, OZO Verbindzorg, Techniekplatform Salland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Met kompaan Stefan Klein Koerkamp en een kinderredactie maak ik de blogserie Pleinpraat TV en ook bedachten we de samen de Crowd Sourcing After Festival Movie als interactieve werkvorm.